Condiții de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR

 

Dispoziții de bază

 1. Operatorul de date cu caracter personal conform § 5 lit o) din Legea nr. 18/2018 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Legea”) este E8company s.r.o. cod unic de identificare: 51723247 cu sediul social: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovacia (denumit în continuare „operatorul”).
 2. Datele de contact ale operatorului sunt

adresa: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovacia

e-mail: info@e8shop.sk

 1. Date personale înseamnă toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul de rețea sau printr-unul sau mai multe elemente specifice de caracter fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.
 2. Operatorul nu a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. Datele de contact ale persoanei responsabile sunt:

 

Surse și categorii de date cu caracter personal prelucrate

 1. Operatorul prelucrează datele personale pe care i le-ați furnizat sau datele personale pe care operatorul le-a obținut pe baza onorării comenzii dumneavoastră.
 2. Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact și datele necesare executării contractului.

 

Motivul legal și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
 • interesul legitim al operatorului în furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de anunțuri de afaceri și buletine informative) conform § 13 alin. 1 litera f) din lege,
 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de anunțuri de afaceri și buletine informative) conform § 13 alin. 1 litera a) din lege în cazul în care nu au fost comandate bunuri sau servicii.
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
 • procesarea comenzii dumneavoastră și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator; la comandă sunt necesare date cu caracter personal, care sunt necesare procesării cu succes a comenzii (nume si adresă, modalitate de contactare), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și îndeplinirea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea lui de către operator,
 • trimiterea de anunțuri de afaceri și efectuarea altor activitati de marketing.
 1. Operatorul ia deciziile in mod automat si individual în conformitate cu Secțiunea 28 din Lege. V-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare.

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

 1. Operatorul stochează datele personale
 • pentru timpul necesar pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru a revendica pretenții din aceste relații contractuale (pe o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • până la revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, pentru maximum 15 ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.
 1. La sfârșitul perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal, operatorul va șterge datele cu caracter personal.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanții operatorului)

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoane fizice care iau parte la
 • Participarea la livrarea de bunuri/servicii/executarea plaților în baza unui contract,
 • furnizarea de servicii de operare a magazinului online și a altor servicii în legătură cu operarea magazinului online,
 • furnizarea de servicii de marketing.
 1. Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal într-o țară terță (țară non-UE) sau către o organizație internațională.

 

Drepturile dumneavoastră

 1. În condițiile prevăzute de Lege aveți
 • dreptul de a vă accesa datele personale în conformitate cu secțiunea 21 din Lege,
 • dreptul de a corecta datele cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 22 din Lege sau restricția de prelucrare în conformitate cu secțiunea 24 din Lege;
 • dreptul de a șterge datele cu caracter personal în conformitate cu secțiunea 23 din Lege,
 • dreptul de a vă opune prelucrării în conformitate cu secțiunea 27 din Lege,
 • dreptul la portabilitatea datelor conform § 26 din Lege,
 1. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă considerați că dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat.

 

Condiții de securitate a datelor cu caracter personal

 1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza datele cu caracter personal.
 2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza bazele de date și datele cu caracter personal stocate în format hârtie.
 3. Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele personale.

 

Dispoziții finale

 1. Prin trimiterea unei comenzi prin formularul de comandă online, confirmați că sunteți familiarizat cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în totalitate.
 2. Operatorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Acesta va publica o nouă versiune a termenilor și condițiilor pe website-ul său și, în același timp, vă va trimite o nouă versiune a acestor termeni și condiții la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

 

Aceste condiții intră în vigoare la 1.1.2019