Termeni și condiții generale

 

Dispoziții de bază

 1. Se emit acești termeni și condiții generale (denumiți în continuare"termeni și condiții"):

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

NUMĂR TVA: SK212020771488

sediu social: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovacia.

Detalii de contact:

info@e8shop.sk

(denumit în continuare"Vânzător")

 

 1. Acești termeni și condiții reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale Vânzătorului și ale unei persoane fizice care încheie un contract de achiziție în afara activității sale comerciale în calitate de consumator sau în cadrul activității sale comerciale (denumit în continuare:"Cumpărător") prin intermediul interfeței web situată pe site-ul web disponibil la adresa www.e8shop.sk (denumit în continuare"Magazin online").
 2. Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare. Orice dispoziție divergentă din contractul de vânzare prevalează asupra dispozițiilor din acești termeni și condiții.
 3. Acești termeni și condiții și contractul de vânzare-cumpărare se încheie în limba slovacă.

 

Informații privind mărfurile și prețurile

 1. Informațiile despre bunuri, inclusiv prețul bunurilor individuale și principalele caracteristici ale acestora, sunt furnizate pentru bunurile individuale în catalogul magazinului online. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată, toate taxele aferente și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, acestea nu pot fi returnate prin metoda poștală obișnuită. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada în care sunt afișate în magazinul online. Această dispoziție nu exclude negocierea unui contract de vânzare în condiții convenite individual.
 2. Toate prezentările de bunuri din catalogul magazinului online sunt prezentate doar în scop informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare cu privire la aceste bunuri.
 3. În magazinul online sunt publicate informații cu privire la costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor.
 4. Eventualele reduceri la prețul de achiziție al bunurilor nu pot fi combinate între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit altfel.

 

Comandă și încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 1. Costurile suportate de Cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
 2. Cumpărătorul comandă bunurile în următoarele moduri:
 • prin intermediul contului său de client, în cazul în care s-a înregistrat în prealabil în magazinul online,
 • prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.
 1. La plasarea comenzii, cumpărătorul selectează bunurile, numărul de articole, modalitatea de plată și de livrare.
 2. Înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și de a modifica datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda Vânzătorului făcând clic pe butonul "Confirmați comanda". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Valabilitatea comenzii este condiționată de completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă și de confirmarea de către Cumpărător a faptului că a citit acești termeni și condiții.
 3. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător în momentul comenzii. Această confirmare este automată și nu este considerată ca reprezentând încheierea unui contract. Confirmarea este însoțită de termenii și condițiile actuale ale Vânzătorului. Contractul de achiziție se încheie numai după ce vânzătorul a primit comanda. Notificarea de primire a comenzii este transmisă la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 4. În cazul în care una dintre cerințele menționate în comandă nu poate fi îndeplinită de către Vânzător, acesta va trimite o ofertă modificată la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Oferta modificată va fi considerată o nouă propunere de contract de vânzare-cumpărare, iar contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în acest caz prin confirmarea de către Cumpărător a acceptării acestei oferte de la Vânzător, la adresa de e-mail a acestuia specificată în prezenții Termeni şi Condiții.
 5. Toate comenzile acceptate de către Vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula o comandă până când Cumpărătorul primește notificarea de acceptare a comenzii de către Vânzător. Cumpărătorul poate anula o comandă prin telefon la numărul de telefon al Vânzătorului sau prin mesaj electronic la adresa de e-mail a Vânzătorului, ambele conform celor stabilite în acești Termeni și Condiții.
 6. În cazul unei erori tehnice evidente din partea Vânzătorului în ceea ce privește prețul bunurilor în magazinul online sau în timpul procesului de comandă, Vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile Cumpărătorului la acel preț evident eronat, chiar dacă Cumpărătorului i-a fost trimisă o confirmare automată de primire a comenzii în conformitate cu acești termeni și condiții. [ S1] Vânzătorul informează Cumpărătorul cu privire la eroare fără întârzieri nejustificate și îi trimite acestuia o ofertă de preț modificată la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă propunere de contract de achiziție, iar contractul de achiziție se încheie în acest caz prin confirmarea de primire de către Cumpărător la adresa de e-mail a Vânzătorului.

 

Contul de client

 1. În urma înregistrării efectuate de Cumpărător în magazinul online, Cumpărătorul poate accesa contul său de client. Din contul său de client, Cumpărătorul poate comanda bunuri. De asemenea, Cumpărătorul poate comanda bunuri fără înregistrare.
 2. Atunci când se înregistrează pentru un cont de client și când comandă bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator ori de câte ori acestea sunt modificate. Datele furnizate de către Cumpărător în contul de client și atunci când comandă bunuri sunt considerate corecte de către Vânzător.
 3. Accesul la contul de client este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de client. Vânzătorul nu este răspunzător pentru orice utilizare abuzivă a contului de client de către terți.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de client.
 5. Vânzătorul poate rezilia contul de utilizator, în special în cazul în care Cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator pentru o perioadă mai lungă de timp sau în cazul în care Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de Achiziție și al prezentelor condiții şi termeni.
 6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca, contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți.

 

Condiții de plată și livrare a bunurilor

 1. Cumpărătorul poate plăti prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în conformitate cu Contractul de achiziție în următoarele moduri:
 • în numerar la livrare, la primirea bunurilor,
 1. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în cuantumul contractual. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel mai jos, prețul de achiziție include, de asemenea, costul de livrare a bunurilor.
 2. În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor.
 3. În cazul plății fără numerar, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul în care suma respectivă este creditată în contul bancar al Vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu solicită niciun avans sau altă plată similară din partea Cumpărătorului în avans. Plata prețului de achiziție înainte de expedierea bunurilor nu constituie un avans.
 5. În conformitate cu Legea privind registrul de vânzări, Vânzătorul este obligat să elibereze Cumpărătorului o chitanță. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal, apoi în termen de cel mult 48 de ore în caz de defecțiune tehnică.
 6. Bunurile sunt livrate cumpărătorului:
 • la adresa indicată de cumpărător în comandă
 • prin intermediul biroului de expediere, la adresa biroului de expediere desemnată de cumpărător,
 1. Alegerea metodei de livrare se face în timpul procesului de comandă.
 2. Costul livrării bunurilor, în funcție de metoda de expediere și de colectare a bunurilor, este specificat în comanda Cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către Vânzător. În cazul în care metoda de livrare este convenită la cererea expresă a Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de livrare.
 3. În cazul în care Vânzătorul este obligat, în temeiul Contractului de achiziție, să livreze bunurile la locul specificat de Cumpărător în Comanda de cumpărare, Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, necesită livrarea repetată a bunurilor sau printr-o metodă diferită de cea specificată în comandă, Cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.
 4. La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul verifică integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, notifică imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o intruziune neautorizată, Cumpărătorul poate refuza pachetul de la transportator.
 5. Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este atașat la bunurile livrate.[S2]
 6. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție a bunurilor, inclusiv a costurilor de livrare, dar nu înainte de a lua în primire bunurile. Răspunderea pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea accidentală a bunurilor se transferă cumpărătorului în momentul acceptării bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să accepte bunurile, dar nu a făcut acest lucru, încălcând contractul de vânzare.

 

Retragerea din contract

 1. Un cumpărător care a încheiat un contract de vânzare în afara activității sale profesionale în calitate de consumator are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a da niciun motiv.
 2. Perioada de retragere este de 14 zile.
 • de la data primirii bunurilor,
 • de la data primirii ultimei livrări a bunurilor, în cazul în care obiectul contractului este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese.
 • de la data primirii primei livrări de bunuri, în cazul în care obiectul contractului este o livrare de bunuri care se repetă în mod regulat.
 1. Cumpărătorul nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de vânzare:
 • cu privire la prestarea de servicii, dacă acestea au fost executate cu acordul său prealabil expres înainte de expirarea perioadei de retragere și dacă vânzătorul l-a notificat pe cumpărător, înainte de încheierea contractului, că nu are dreptul de a se retrage din contract într-un astfel de caz și dacă serviciul a fost executat integral,
 • furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
 • livrarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, care poate fi livrat numai după expirarea a treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței independente de voința vânzătorului,
 • livrarea de bunuri care au fost personalizate în conformitate cu dorințele cumpărătorului, de bunuri fabricate la comandă sau de bunuri destinate în mod special unui singur cumpărător,
 • livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care, prin natura lor, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,
 • livrarea de bunuri în ambalaje sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare,
 • livrarea de înregistrări sonore, înregistrări picturale, fonograme, înregistrări audiovizuale, cărți sau programe informatice, în cazul în care acestea sunt vândute într-un ambalaj de protecție, iar cumpărătorul a desfăcut ambalajul respectiv,
 • furnizarea de ziare, publicații periodice sau reviste, cu excepția vânzărilor în cadrul unui contract de abonament și a vânzării de cărți care nu sunt furnizate în ambalaj de protecție,
 • furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un suport material, în cazul în care furnizarea a fost inițiată cu consimțământul expres al cumpărătorului, iar cumpărătorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător cu privire la faptul că își pierde dreptul de a se retrage din contract prin exprimarea acestui consimțământ,
 • în alte cazuri menționate la articolul 7 alineatul (6) din Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorilor în materie de vânzare de bunuri sau de prestare de servicii în cadrul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului, astfel cum a fost modificată.
 1. Pentru a respecta termenul de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită declarația de retragere în termenul de retragere.
 2. Pentru a se retrage din contractul de vânzare, Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de retragere pus la dispoziție de către Vânzător. Cumpărătorul trimite formularul de retragere la adresa de e-mail sau la adresa de livrare a Vânzătorului specificată în acești Termeni și Condiții. Vânzătorul confirmă prompt cumpărătorului primirea formularului.
 3. Cumpărătorul care s-a retras din contract este obligat să returneze bunurile Vânzătorului în termen de 14 zile de la retragerea din contract. Cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin metoda poștală obișnuită din cauza naturii lor.
 4. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract, Vânzătorul îi rambursează Cumpărătorului toate sumele de bani, inclusiv costurile de livrare, primite de la cumpărător în același mod, fără întârziere, dar cel târziu în termen de 14 zile de la retragerea din contract. Vânzătorul rambursează Cumpărătorul în orice alt mod numai dacă Cumpărătorul este de acord cu acest lucru și dacă Vânzătorul nu suportă alte costuri.
 5. În cazul în care Cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul rambursează Cumpărătorului costul de livrare a bunurilor în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de livrare oferite.
 6. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului sumele de bani primite înainte ca acesta să fi predat bunurile vânzătorului sau să fi dovedit că a expediat bunurile către vânzător.
 7. Bunurile trebuie să fie returnate de către Cumpărător Vânzătorului nedeteriorate, neuzate și nealterate și, dacă este posibil, în ambalajul lor original. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral orice cerere de despăgubire pentru deteriorarea bunurilor cu cererea Cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.
 8. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare din cauza lipsei de stocuri, a indisponibilității bunurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor a întrerupt producția sau importul acestora. Vânzătorul informează imediat Cumpărătorul prin intermediul adresei de e-mail specificate în comandă și rambursează toate sumele de bani, inclusiv costurile de livrare, primite de la Cumpărător în temeiul contractului, în același mod sau în modul specificat de Cumpărător, după caz, în termen de 14 zile de la notificarea de anulare a contractului de vânzare-cumpărare.

 

Drepturi care decurg din executarea defectuoasă

1. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că bunurile nu prezintă defecte la recepție. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că, în momentul în care Cumpărătorul a luat în primire bunurile:

 • bunurile au caracteristicile asupra cărora părțile au convenit și, în lipsa unui acord, au caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul se aștepta având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității vânzătorului,
 • bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
 • bunurile corespund calității sau manoperei eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau manoperei a fost determinată de eșantionul sau modelul convenit,
 • bunurile sunt în cantitatea sau greutatea corespunzătoare; și
 • bunurile sunt conforme cu cerințele legislației.
 1. În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la primirea bunurilor de către cumpărător, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la primire. Cumpărătorul este îndreptățit să revendice drepturi în temeiul unui defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. Această dispoziție nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, a uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, a bunurilor de ocazie din cauza unui defect care corespunde gradului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător sau dacă acest lucru este evident din natura bunurilor.
 2. În cazul unui defect, cumpărătorul poate înainta o reclamație vânzătorului și poate solicita:
 • dacă este vorba de un defect care poate fi remediat:

- eliminarea gratuită a defectului din bunuri,

- înlocuirea bunurilor cu bunuri noi,

 • în cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi remediat:

- o reducere rezonabilă a prețului de achiziție,

- retragerea din contract.

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract,
 • în cazul în care bunurile prezintă un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor ca fiind lipsite de defecte,
 • în cazul în care bunurile nu pot fi utilizate în mod corespunzător din cauza reapariției defectului sau a defectelor după reparare,
 • în cazul în care nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza unui număr mai mare de defecte ale acestora.
 1. Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care aceasta poate fi acceptată, eventual și la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Consumatorul poate, de asemenea, să depună o reclamație la o persoană desemnată de vânzător. În cazul în care reclamația consumatorului este soluționată de o persoană desemnată de vânzător, aceasta din urmă poate soluționa reclamația numai prin predarea bunurilor reparate, în caz contrar reclamația este transmisă vânzătorului pentru soluționare. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare scrisă cu privire la momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de tratare a reclamației solicită cumpărătorul, precum și o confirmare a datei și a metodei de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și a duratei reparației, sau o justificare scrisă a respingerii reclamației.
 2. În cazul în care consumatorul depune o reclamație, vânzătorul sau un angajat sau o persoană autorizată desemnată de vânzător este obligat să informeze consumatorul cu privire la drepturile sale care decurg din prestația defectuoasă. Pe baza deciziei consumatorului care dintre drepturile sale care decurg din prestația defectuoasă pe care le revendică, Vânzătorul sau angajatul autorizat sau persoana desemnată de acesta este obligat să stabilească imediat modul de tratare a reclamației, în cazurile complexe în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data reclamației, iar în cazurile justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării bunurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației. Odată stabilită metoda de tratare a reclamației, aceasta, inclusiv eliminarea defectului, trebuie să fie tratată imediat, iar în cazuri justificate, reclamația poate fi tratată mai târziu. Cu toate acestea, tratarea reclamației, inclusiv înlăturarea defectului, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data reclamației. Expirarea acestui termen este considerată ca fiind o încălcare materială a contractului, iar cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi. Momentul în care Cumpărătorul își exprimă intenția (exercitarea dreptului de executare defectuoasă) față de Vânzător este considerat a fi momentul în care este formulată reclamația.
 3. Vânzătorul informează în scris Cumpărătorul cu privire la rezultatul reclamației în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.
 4. Dreptul de executare defectuoasă nu aparține cumpărătorului dacă acesta știa înainte de a prelua bunul că acesta are un defect sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul.
 5. În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate în mod rezonabil în legătură cu reclamația. Cumpărătorul își poate exercita acest drept în fața Vânzătorului în termen de o lună de la expirarea perioadei de garanție.
 6. Cumpărătorul are posibilitatea de a alege metoda de revendicare și de soluționare a acesteia, dacă există mai multe opțiuni.
 7. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile din executarea defectuoasă sunt reglementate de secțiunile 499-510, 596-600 și 619-627 din Legea nr. 40/1964 din Codul civil, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

 

Livrare

 1. Părțile își pot transmite reciproc toată corespondența scrisă prin poșta electronică.
 2. Cumpărătorul va livra corespondența Vânzătorului la adresa de e-mail specificată în prezenții Termeni şi Condiții generale. Vânzătorul transmite corespondența către Cumpărător la adresa de e-mail specificată în contul de client sau în comanda Cumpărătorului.

 

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

 1. Consumatorul are dreptul de a contacta Vânzătorul pentru a obține despăgubiri dacă este nemulțumit de modul în care Vânzătorul a soluționat reclamația sa sau dacă consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile. Consumatorul are dreptul de a depune o cerere de soluționare alternativă (extrajudiciară) a litigiilor la un organism alternativ de soluționare a litigiilor dacă vânzătorul a răspuns în mod negativ la cererea formulată în temeiul propoziției anterioare sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii sale. Acest lucru nu aduce atingere dreptului consumatorului de a se adresa instanțelor de judecată.
 2. Autoritatea slovacă de inspecție a comerțului, cu sediul social la Prievozská 32, 827 99 Bratislava, nr. de identificare: 17 331 927, care poate fi contactată în scopul menționat mai sus la adresa Autorității slovace de inspecție a comerțului, Inspectoratul central, Departamentul de relații internaționale și soluționare alternativă a litigiilor, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, sau în format electronic la ars@soi.sk sau adr.@soi.sk, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de vânzare-cumpărare Adresa de internet: https://www.soi.sk/. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de achiziție.
 3. Centrul European al Consumatorilor din Republica Slovacă, situat la adresa Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, adresa de internet: http://esc-sr.sk/ este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).
 4. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către biroul districtual competent al Departamentului de licențe comerciale. Autoritatea slovacă de inspecție comercială supraveghează respectarea Legii nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare .

 

Dispoziții finale

 1. Toate acordurile dintre Vânzător și Cumpărător sunt guvernate de legislația Republicii Slovace. În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare conține un element internațional, părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația Republicii Slovace. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.
 2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul Legii nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
 3. Toate drepturile asupra site-ului web al Vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv asupra aspectului paginii, fotografiilor, filmelor, graficii, mărcilor comerciale, logourilor și a altor conținuturi și elemente, aparțin Vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau a oricărei părți a acestuia fără permisiunea Vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile care rezultă din intervenția unei terțe părți în magazinul online sau din utilizarea acestuia în mod contrar scopului pentru care a fost conceput. Cumpărătorul nu va utiliza în utilizarea magazinului online proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia și nu va întreprinde nicio acțiune care i-ar putea permite lui sau unor terți să manipuleze sau să utilizeze neautorizat software-ul sau alte componente care formează magazinul online sau să utilizeze magazinul online sau orice parte a acestuia sau software-ul într-un mod care ar fi contrar utilizării sau scopului propus.
 5. Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și Condițiile, este arhivat de către Vânzător în format electronic și nu este accesibil publicului.
 6. Termenii și condițiile pot fi modificate sau completate de către Vânzător. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care apar în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.
 7. Un model de formular de retragere este anexat la termenii și condițiile de vânzare.

 

 

Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 1.1.2019